Finančná rezerva – výborný pomocník pri nepredvídateľných situáciach

Finančná rezerva vám skvelo poslúži pri neočakávaných situáciách, keď vám vypovie svoju službu napríklad  väčší domáci spotrebič alebo sa vaše auto stane odrazu nepojazdným. Veľmi nápomocná vám bude i počas obdobia, kedy sa zrazu ocitnete bez práce.

Akú sumu by ste si teda mali odkladať?

Experti na finančnú oblasť odporúčajú, že ideálne je disponovať finančnou rezervou vo výške minimálne 6 až 12 mesačných výdavkov. Ak sú mesačné náklady domácnosti približne 800 eur, rezerva ba mala predstavovať sumu aspoň 4800 eur. Pamätajte na to, že ak je vašou snahou nasporiť si pomocou rezervy aspoň minimálnu finančnú čiastku, bude to trvať asi 5 rokov. V prvom rade je potrebné určiť si sumu, ktorú si chcete ponechať bokom a odkladať.

Za optimálnu pri vytváraní rezervy sa považuje 10 % z mesačného príjmu celej domácnosti. Aj keď spočiatku zistíte, že si nemôžete dovoliť kúpiť to čo doposiaľ, časom sa to pre vás stane návykom. Na vytváranie rezervy hľaďte pozitívne a nie naopak. Myslite predovšetkým na to, že je to súčasť vášho finančného plánu, ktorý vám prinesie želané výsledky.

Rezerva ako pomoc pri strate zamestnania

So stratou zamestnania úzko súvisí i strata príjmu. Preto je dobré, ak sa vám ho podarí nájsť v čo najkratšej dobe. Veľakrát to závisí nielen od vašej snahy ale častokrát i od samotného regiónu, veku, kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania. Sú medzi nami takí, ktorí sú schopní nájsť si pracovné miesto ešte v priebehu plynúcej výpovednej lehoty alebo dokonca aj pred ňou. Sami uznáte, že je komplikovanejšie nájsť si prácu v oblasti stredného či východného Slovenska než v Bratislavskom kraji.

Nemenej dôležitým aspektom je vyrovnanosť človeka po psychickej stránke na pohovore s komisiou prijímajúcou ho do zamestnania. Pri uvedomovaní si, že príjem je pre neho nevyhnutnou záležitosťou, očakáva sa jeho psychický tlak, ktorý sa potom môže prejaviť na jeho správaní.

Existencia finančnej rezervy vplýva na to, či bude uchádzač nútený súhlasiť s prvou ponukou práce alebo mu bude umožnené vyberať si z iných pre neho atraktívnejších. Práve doba 3 až 6 mesiacov väčšine stačí na nájdenie nového zdroja financií z príjmu. Dotedy môže využívať vlastné prostriedky z rezervy. S úspechom pri prijatí do zamestnania môžete rátať, ak patríte do vekovej kategórie 25 až 40 rokov, máte výborné znalosti v počítačovej oblasti a nie sú vám cudzie ani svetové jazyky, navyše ste držiteľom vodičského preukazu v rôznych kategóriách a po vašej kvalifikácii je dopyt. Vtedy vám poslúži rezerva na obdobie 6 mesiacov. Keď však bývate na území regiónu s nižšou ponukou pracovného zaradenia alebo odvetvie, v ktorom by ste radi pracovali je ťažké nájsť, zabezpečte si rezervu na dlhšie obdobie až 12 mesiacov.

Rezervu si preveďte na sporiaci účet

Najlepšie urobíte, ak s tvorbou finančnej rezervy začnete okamžite pri prvej výplate, ktorú práve očakávate. Financie uložené v rezerve si neponechávajte na bežnom účte, zriaďte si pre tento účel sporiaci účet zadarmo. Je vhodné nastaviť si trvalý príkaz,  prostredníctvom ktorého prevediete časť peňazí z príjmu na sporiaci účet. Zaiste sami uznáte, že ak nastane situácia, že vám spomínané financie začnú chýbať a vy po nich siahnete, v budúcnosti logicky rátajte s tým, že vytvorenie finančnej rezervy v stanovenej výške bude pre vás náročné.

Disciplinovanosť je dôležitý faktor pri tvorení rezervy. Pokiaľ budete mať dojem, že rezervu nemáte z čoho vytvoriť, veľmi dôsledne do detailov si rozanalyzujte všetky platby v rodine. Zrátajte si výšku potrebných mesačných výdavkov na inkasné platby za nájomné, vodu, plyn a elektrinu a samozrejme aj internet a mobilné služby. V reštauráciách sa často stravovať nemusíte a s nákupo drobných nevyužitých zbytočností to taktiež nepreháňajte, pretože aj tým si zlepšíte váš rozpočet. A ak si vyhľadáte výhodnejšieho operátora či poisťovňu s lacnejšími poplatkami a zároveň si zriadite bezplatný bankový účet, určite to kladne pocítite na svojej peňaženke.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.