S akými problémami sa môžete stretnúť pri vybavovaní hypotéky?

Pokiaľ ste si zadovážili všetky nevyhnutné dokumenty, váš príjem je dostačujúci a všetky údaje o vás a nehnuteľnosti, ktorú mienite zakladať sú prijateľné, banka vám bez problémov hypotéku schváli. Môžu sa však vyskytnúť situácie, ktoré celý priebeh skomplikujú.

Nízky príjem

I keď sa možno domnievate, že váš príjem je na celkom slušnej úrovni, s ohľadom na záväzky tomu tak nemusí byť. Je potrebné rátať okrem úverov i s takými záväzkami ako sú povolené prečerpania, kreditné karty, úhrada splátok drahej elektroniky či nábytku. A ešte čosi. Nezabúdajte, že výsledná suma všetkých vašich úverov môže dosiahnuť hodnotu 9-násobku vášho čistého príjmu počas celého roka.

Problémy so zamestnávateľom, zabudnuté a omeškané splátky úverov

Aj napriek tomu, že svoju prácu vykonávate už dlhodobo na tom istom pracovnom mieste a aj výplata je vám vyplácaná načas, stať sa môže všeličo. Napríklad vôbec nemusíte tušiť, že váš zamestnávateľ neodvádza za vás pravidelné odvody do Sociálnej poisťovne alebo neplatí daňovému úradu predpísané dane. Banky totiž dôkladne preverujú nielen vašu osobu, ale i vášho zamestnávateľa, ktorý by mal byť zárukou spoľahlivosti.

Schvaľovatelia v bankách sa mnohokrát potýkajú s problémom zabudnutých splátok kreditných kariet. Keď banke nevrátite sumu z kreditnej karty, ľahko sa dostanete na zoznam dlžníkov s tým, že banka následne postúpi váš nezaplatený dlh spoločnosti pre vymáhanie. V úverovom registri budete mať v zázname údaj Zosplatnený úver.

Nevhodná nehnuteľnosť a úmrtie predávajúceho

Iným a súčasne rozšíreným problémom je i to, že zakladajúca nehnuteľnosť nie je pre banku vyhovujúca. A z akých dôvodov? Spomeňme napríklad reálnu cenu bytu alebo chaty, o ktorú mate záujem je podľa vyjadrení znalca v banke nižšia ako je stanovené v znaleckom posudku. Sú i také prípady, kedy dom nedisponuje vysporiadanou prístupovou cestou či pozemkami. Taktiež list vlastníctva neobsahuje všetky stavby, ktoré na pozemku stoja, prípadne ich ozajstný stav je odlišný v porovnaní s listom vlastníctva, pretože medzičasom sa realizovali úpravy na stavbe.

A dokonca sa môžete stretnúť i s tým, že predávajúci sa vo vyššom veku rozhodne nehnuteľnosť predať, ale z dôvodu úmrtia to už nestihne realizovať.  Vtedy budete musieť počkať možno i niekoľko mesiacov kvôli dedičskému konaniu.

Katastrálne prerušenie alebo zastavenie konania alebo zamietnutie žiadosti

Je veľmi vhodné, aby ste boli súčinní vtedy, keď kataster preruší konanie vo veci schvaľovania hypotéky pri chybnom predložení záložnej zmluvy. Môže sa jej dopustiť pracovník v banke uvedením nesprávnych údajov o nehnuteľnosti alebo sú zistené nedostatky pri prepise vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti  ako aj zapisovaní záložného práva. Ak vám môžeme poradiť, na vypracovanie kvalitného znaleckého posudku, sa určite poobzerajte po vysoko profesionálnom znalcovi s vynikajúcimi hodnoteniami. Nie od všetkých znalcov posudky banky akceptujú.

Stáva sa však, že dôjde aj k takej situácii, že žiadosť o priznanie hypotéky vám bude zamietnutá. Naša rada znie, nájdite si inú tolerantnejšiu banku, ktorá ponúka jednoduchšie schválenie úveru a riziká i podmienky, ktoré udáva budú pre vás vyhovujúce. Je dobré pátrať po príčine zamietnutia a vyčkať hoci aj niekoľko mesiacov či rokov, pokiaľ sa vaša finančná situácia nezlepší a vy budete môcť smelo a veľkolepo realizovať svoje plány.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.