Živnosť alebo zamestnanec? Čo je výhodnejšie?

V súčasnosti si môžete vybrať či budete pracovať na živnosť alebo budete zamestnancom. Živnostník aj zamestnanec – obe majú svoje výhody aj nevýhody. Kým živnostník nemá zamestnanecké výhody zamestnanci zas vidia viac voľnosti  u živnostníkov. Ako to teda naozaj je?

Typ pracovného vzťahu

Ako zamestnanec máte so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu. Zo zákona vám okamžite po podpísaní zmluvy vyplývajú práva a povinnosti.

Ako živnostník v podstate podnikáte. Pre zamestnávateľa vykonávate prácu na živnosť (živnostenské oprávnenie) a váš vzťah je obchodný. Pre spoločnosť dodávate službu. Pokiaľ by vaša práca napĺňala znaky závislej práce hrozí vám finančný postih.

Mzda – odmena za prácu

Najväčší rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom je vo výške odmeny. Ak si to ale spočítate rozdiel v odmene pre zamestnanca a živnostníka nemusí byť veľký.

Za vykonanú prácu má zamestnanec nárok na mzdu. Pod týmto pojmom ale nájdete až tri druhy miezd: super hrubá mzda, hrubá mzda a čistá mzda.

  • Super hrubá mzda – vyčísluje koľko zamestnávateľa stojí zamestnanec. Je to hrubá mzda + odvody zamestnávateľa za vás (nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové, invalidné, fond solidarity).
  • Hrubá mzda – udáva mzdu pred zdanením a odvedením odvodov. Odvody odvádzate aj vy ako zamestnanec. Do Sociálnej poisťovni odvediete 9,4% z hrubej mzdy (poistenie v nezamestnanosti, nemocenské, invalidné, starobné,…).
  • Čistá mzda – suma, ktorú dostanete na výplatu.

Živnostník dostáva odmenu vyššiu ako zamestnanec hlavne z dôvodu, že zamestnávateľ za neho neplatí odvody. Tie si musí živnostník platiť sám. Do Sociálnej poisťovne je povinný odviesť 33,15% z vymeriavacieho základu. Okrem toho musí ešte platiť zdravotné poistenie. To sa platí vo forme preddavkov. Konečnú výšku zdravotného poistenia sa dozvie až v ročnom zúčtovaní (na konci kalendárneho roka) kedy mu môže prísť nedoplatok alebo preplatok.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.