Viete, ako získať hypotéku na rozostavaný dom?

Súčasná prax ukazuje, že hypotéka na stavbu rodinného domu je jednou z najnáročnejších. Dnes vám povieme o tom, aké faktory významne rozhodujú o spôsoboch jej čerpania a spomenieme aj množstvo užitočných informácií týkajúcich sa hypotéky na rozostavaný dom. 

Najskôr si musíte kúpiť pozemok

Aby ste mohli začať realizovať svoj sen a začať stavať vysnívaný dom, budete musieť mať vytvorené najprv vhodné podmienky. Tou prvou je vlastnenie pozemku určeného na jeho výstavbu. Môže ísť o ornú pôdu, trávnatý porast, záhradu či vinicu. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vám na základe listu vlastníctva presne uvedie charakter pozemku. To ale neznamená, že automaticky ide o stavebný pozemok. Úradným rozhodnutím môže byť zmenený a orná pôda sa prevedie napríklad na stavebný pozemok. Stane sa tak na základe rozhodnutia o územnom pláne obce alebo mesta. Zdrojom problémov môže byť samotná lokalita, pretože v mnohých prípadoch ide o pozemky bez vybudovaných inžinierskych sietí aj komunikácie.

Takýto pozemok banka nemusí vôbec akceptovať  ako záruku hypotéky na zakúpenie  pozemku. Práve pre tento dôvod upriamte svoju pozornosť na výber pozemku vhodného a pripraveného na výstavbu. Ide o typ pozemku, ktorý je zastavateľný, čo v praxi znamená, že jeho dĺžka, šírka i stupeň svahovitosti zabezpečujú umiestniť rodinný dom s dodržaním stavebného zákona.

To znamená dodržanie prípustných vzdialeností medzi domami navzájom, ale aj od hranice pozemku. Zároveň platí pravidlo, že pozemok nesmie byť zaťažený akýmkoľvek vecným bremenom, tak aby bol plne využitý v maximálnej možnej miere.

Pokiaľ máte k dispozícii iba istú nasporenú hodnotu na nákup pozemku a od banky budete žiadať iba zlomok chýbajúcej čiastky peňazí, budete musieť získať informácie o hodnote pozemku alebo inej založenej nehnuteľnosti. V ďalších krokoch vám banka poskytne 50 až 90 % z tejto hodnoty. Berte na vedomie, že hodnota pozemku nie je rovnaká ako jeho kúpna cena. Tú udáva banka prostredníctvom jej vlastného interného posúdenia.

Základná nehnuteľnosť a jej súčasná rozostavanosť

Ak máte záujem o úver na dostavbu domu, tak môžete založiť ako rozostavaný dom, tak aj akúkoľvek inú nehnuteľnosť. To, aby ju banka akceptovala, je nevyhnutná jej kolaudácia a tiež musí byť skolaudovaný rozostavaný dom. Pre banky je ako predmet zabezpečenia nevyhovujúci pozemok ktoréhokoľvek typu, rekreačné objekty či rôzne iné stavby. V ojedinelých prípadoch je možnosť založenie chaty určenej na rekreáciu, ale splatnosť hypotéky môže trvať väčšinou iba 8 rokov.

Pamätajte na to, že aktuálna rozostavanosť výrazne ovplyvňuje spôsob čerpania hypotéky. Klientom je umožnené ju čerpať na dostavbu alebo výstavbu domu v hodnote, ktorá predstavuje určité percento zo súčasnej ceny stavby. Keď hovoríme o rozostavanosti nehnuteľnosti, berieme do úvahy rozsah vykonaných stavebných činností.

Aktuálna i budúca hodnota stavby a jej zápis na list vlastníctva

To, aká bude výška vašej hypotéky závisí od budúceho nacenenia domu po jeho dostavbe. Nájdete ho uvedený v znaleckom posudku, ktorý musíte banke predložiť, keď si plánujete založiť rozostavaný dom. Ale cenu domu po jeho dokončení si môže stanoviť aj samotná banka. Medzi základné predpoklady schválenia hypotéky tohto druhu je zápis rozostavenej stavby na list vlastníctva. Existujú však aj  banky, ktoré vám hypotéku dokážu schváliť spoločne so záložnými zmluvami k už schválenej hypotéke. Omnoho jednoduchšie sú prípady založenia skolaudovanej nehnuteľnosti. Vtedy banky vedia zabezpečiť čerpanie z hypotéky i jednorázovým vyplatením.

Zaujímavosťou pri hypotéke na rozostavaný dom je uvoľňovanie schválenej výšky úveru v tranžiach – častiach do daného percenta zo súčasnej hodnoty domu. Majte na pamäti, že pokiaľ sa jedná o dostavbu, je nevyhnutné rozostavaný objekt poistiť presne tak ako je to pri všetkých nehnuteľnostiach zakladaných v prospech banky. A po zrealizovaní kolaudácie si dajte poistenie prepracovať na poistku nehnuteľnosti, ktorá už prešla kolaudačným procesom.

Každá banka má svoje podmienky schvaľovania

Keď sa pozrieme na hypotéku na rozostavaný dom ako na celok, musíme skonštatovať, že od iných hypoték sa príliš neodlišuje. Žiadateľovi totiž pridelia rovnaký úrok, dobu splatnosti ba aj poplatky podobné pri iných účelových úveroch. Rovnako to platí pri získavaní bezúčelovej hypotéky, refinancovaní alebo kúpe nehnuteľností, ale pokiaľ ide o výstavbu či dostavbu domu, nároky na schválenie tejto hypotéky, jej čerpanie i akceptovanie rozostavaného objektu sa v rôznych bankách vzájomne líšia. Preto odporúčame vybrať si tú pre vás najvhodnejšiu banku a vopred sa oboznámiť s jej podmienkami.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.