Ako poistiť základnú nehnuteľnosť k hypotéke?

Základnou podmienku, aby ste mohli bezproblémovo čerpať hypotéku je poistenie nehnuteľnosti. Bude vám osožné, ak náhodou dôjde k znehodnoteniu založenej nedokončenej stavbe, bytu alebo domu. Berte teda na vedomie, že vždy pri žiadosti o hypotéku bude nevyhnutné zabezpečiť aj jej poistenie.

Rozhodujúce kritéria poistenia nehnuteľnosti pre banky

Viete, prečo je poistenie nehnuteľnosti také dôležité? Je to z dôvodu možnej živelnej pohromy, čo je uvedené aj v každej úverovej zmluve. Na základe požiadaviek banky býva výška poistnej sumy udávaná do hodnoty nehnuteľnosti, ktorú banka akceptuje. Keď si mienite kúpiť napríklad dom v hodnote 200 000 eur a banka vám odobrila hypotéku vo výške 150 000 eur, následné poistenie  by malo mať taktiež hodnotu 150 000 eur.

Ale hypotekárni špecialisti radia poistiť si byt či dom na aktuálne udávanú sumu. V tomto prípade by sa jednalo o hodnotu 200 000 eur. Je to preto, že ak by došlo k povodni či požiaru, ktorého následkom by bol úplne zdevastovaný prípadne zhorený neobývateľný byt alebo dom, poisťovňa uhradila banke zostávajúci úver a výšku zvyšnej sumy poistenia by vyplatila práve vám ako vlastníkovi nehnuteľnosti. Prevod vyplatenia hypotéky medzi poisťovňou a bankou je realizovaný na základe tzv. vinkulácie.

Odlišnosti pri poistení nehnuteľnosti v poisťovni a banke

Významným benefitom pri poistení bytu aj domu je pre vás skutočnosť, že dnes vám už väčšina  bánk vie zabezpečiť ich poistenie zároveň so všetkými vinkulačnými tlačivami. Ušetrí vám to množstvo času a žiadnu poisťovňu nebudete musieť navštíviť. Zmluvnou poisťovňou pre konkrétnu banku je spravidla jedna, čo ale nie je to vhodné riešenie z hľadiska výhod pre vás z dôvodu vysokých poplatkov alebo sa môže stať, že danú poistnú službu nemá vytvorenú s ohľadom  pre vaše potreby. Preto vám odporúčame vyhľadať viaceré poisťovne a zistiť u nich aj iné možnosti poistenia. Môžete tak vo svojej peňaženke ušetriť aj niekoľko pekných desiatok eur.

Spomedzi akých typov poistenia si môžete vyberať?

Vedeli ste, že v súčasnosti máte možnosť vybrať si z rozličných variant balíkov poistenia od štandardných až po tie s prémiovou kvalitou? I keď banky vyžadujú len poistenie voči prírodným živlom ako je voda, oheň či ničivý vietor, určite sa potešíte i možnosti poistenia proti vlámaniu a nepríjemným krádežiam. Samotné balíky sa môžu výškou cien vzájomne výrazne odlišovať, ale ak sa vám nemilá poistná udalosť stane, zaiste budete vďační za mnohonásobne vyššiu poskytnutú finančnú pomoc, ktorú by ste pri obnove poškodeného majetku museli hradiť z vlastných zdrojov.

Ďalšou našou dobrou radou je, aby ste si dali poistiť aj svoju domácnosť, čo vám zabezpečí krytie škôd na hnuteľnom majetku, teda na nábytku, kobercoch aj elektrických zariadeniach vo vašom príbytku. Súčasťou komplexného poistenia nehnuteľnosti je poistenie zodpovednosti za škodu. Ak náhodou nevedomky vytopíte suseda, finančnú ujmu na majetku, ktorú ste mu spôsobili namiesto vás zaplatí poisťovňa.

Poistenie nehnuteľnosti a refinancovanie hypotéky

Dnes sa v praxi stáva, že klient sa rozhodne pre refinancovanie hypotekárneho úveru. Čo potom s platnou poistnou zmluvou? Pokiaľ si banka nebude zakladať na poistení nehnuteľnosti v jej poisťovni, s ktorou má uzavretú zmluvu, súčasnú poistku si budete môcť ponechať. Je to vtedy, keď je poistná suma dostatočná na pokrytie hypotéky. V prípade, že hodnotu refinancovanej hypotéky navyšujete a vaša predchádzajúca poistná suma je nižšia ako tá nová, postačí vám v súčasnosti platnú poistku navýšiť. Ak si však zvolíte refinancovanie hypotéky do inej banky, ktorej kritériom je poistenie bytu či domu v jej zmluvnej poisťovni, musíte potom uzavrieť nové poistenie a doterajšiu zmluvu do 6 týždňov vypovedať. Predídete tomu, aby ste nemali zbytočne uzavreté dve poistenia.

Pamätajte na to, že poistenie nehnuteľnosti, ktorého úlohou je poistné plnenie v prospech banky je nevyhnutné vždy v prípade založenia rodinného domu, bytu i rozostavanej stavby. Existuje však výnimka, ak sa rozhodnete založiť iba samostatný pozemok bez akejkoľvek stavby. Ten nie je možné poistiť.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.