Ako si vypočítať rozpočet domácnosti?

Radi by ste začali svedomitejšie hospodáriť, ale neviete, ako kalkulovať pri zostavovaní dlhodobého rozpočtu? Pripravili sme pre vás krátky článok, v ktorom vám načrtneme niektoré základné súvislosti týkajúce sa správneho rozpočtového hospodárenia.

Zistite svoje reálne príjmy

Prvým krokom, ktorý je pre riešenie ďalších záležitostí absolútne nevyhnutný je kalkulácia vašich pravidelných príjmov. Medzi príjmové položky zahrňte všetky pravidelné príjmy, ktoré majú všetci členovia spoločnej domácnosti. Hlavné položky budú samozrejme tvorené mzdami, ale nezabudnite ani na prípadné výnosy z rôznych investícií, prenájmu nehnuteľností atď.

Vypočítajte výdavky

Pokiaľ poznáte svoje pravidelné príjmy, môžete pristúpiť k výdavkom. Na základe svojho hospodárenia z minulých rokov a mesiacov si rozdeľte priemery za svoje výdavkové položky do tematických skupín (napríklad výdavky za jedlo, za bývanie atď.). Následne vykonajte súčet všetkých týchto položiek. Odčítaním celkovej čiastky za výdavky od celkových príjmov získate výsledok vášho hospodárenia.

Ďalší postup

Pomeranie príjmov a výdavkov je samozrejme základom, ktorý vám umožní získať predstavu o tom, či vaše hospodárenie povedie dlhodobo ku kladnému alebo zápornému zostatku. Ide však o najjednoduchšie zistenie bez hlbšieho významu. Aby ste dokázali zistenie dostatočne efektívne využiť, mali by ste potom ďalej kalkulovať s položkami zahŕňajúcimi napríklad fond na mimoriadne výdavky alebo dlhodobé sporenie.

Ideálnym variantom je percentuálne rozdelenie pozitívneho zostatku rozpočtu práve medzi sporenie, variabilný prebytok a výdavky na nečakané udalosti.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.