Doklady potrebné na získanie detského pasu alebo občianskeho preukazu na Slovensku

Získanie detského pasu alebo občianskeho preukazu pre dieťa je dôležitým krokom v živote každého rodiča. Na Slovensku platí stanovená procedúra, ktorú je potrebné dodržiavať pri žiadosti o tieto dokumenty pre deti. V tomto článku sa pozrieme na to, aké konkrétne doklady sú potrebné na vybavenie detského pasu alebo občianskeho preukazu na Slovensku.

Doklady potrebné na detský pas

Pri žiadosti o detský pas pre vášho potomka budete musieť predložiť nasledujúce doklady:

 1. Rodný list dieťaťa:
  Rodný list dieťaťa je najdôležitejším dokumentom, ktorý musíte predložiť pri žiadosti o detský pas. Tento oficiálny doklad potvrdzuje totožnosť dieťaťa a jeho štátne občianstvo.
 2. Fotografia dieťaťa:
  K žiadosti o detský pas je potrebná aj farebná fotografia dieťaťa s presnými rozmermi, ktoré sú špecifikované príslušným úradom. Je dôležité mať na pamäti, že požiadavky na fotografiu sa môžu líšiť v závislosti od veku dieťaťa a podľa platných noriem pre pasové fotografie.
 3. Platný pas jedného z rodičov:
  Jeden z rodičov musí preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo platným pasom. Tým sa zabezpečí overenie toho, že dieťa má právo na dvojité štátne občianstvo, ak je to prípad.
 4. Žiadosť o vydanie pasu:
  Nepostrádateľnou súčasťou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý požiadavky úradov na získanie detského pasu obsahuje. Uistite sa, že žiadosť je vyplnená správne a všetky potrebné údaje sú uvedené.

Doklady potrebné na detský občiansky preukaz

Ak potrebujete získať pre vaše dieťa občiansky preukaz namiesto pasu, budete potrebovať tieto dokumenty:

 1. Rodný list dieťaťa:
  Rovnako ako pri žiadosti o pas, aj pri žiadosti o občiansky preukaz je potrebný rodný list dieťaťa na overenie jeho totožnosti a občianstva.
 2. Fotografia dieťaťa:
  Obdobne ako pri žiadosti o pas, aj na občiansky preukaz je potrebná farebná fotografia dieťaťa s presnými rozmermi, ktoré sú stanovené úradmi.
 3. Platný občiansky preukaz jedného z rodičov:
  Jeden z rodičov musí preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo platným občianskym preukazom. To je potrebné na potvrdenie štátneho občianstva dieťaťa.
 4. Vyplnený formulár žiadosti:
  Podobne ako pri detskom pase, aj pri občianskom preukaze je potrebné predložiť správne vyplnený formulár s všetkými požadovanými informáciami.

Získanie detského pasu alebo občianskeho preukazu je dôležitým krokom pre každé dieťa. Pred podaním žiadosti sa uistite, že máte všetky potrebné doklady, ako je rodinný list dieťaťa, platné fotografiu, rodičovský občiansky preukaz a správne vyplnený formulár. Dodržiavajte stanovené postupy a požiadavky, aby sa vybavenie žiadosti prebehlo hladko a bez zbytočných komplikácií.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.