Federálny rezervný systém (FED): Strážca amerického dolára

Federálny rezervný systém (FED) je centrálna banka Spojených štátov amerických. Zohráva kľúčovú úlohu v stabilizácii amerického dolára a celej americkej ekonomiky. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je FED, aké sú jeho funkcie a ako ovplyvňuje dolár.

História FEDu

FED bol založený v roku 1913 v reakcii na paniku v roku 1907, ktorá ukázala slabosť vtedajšieho bankového systému. Odvtedy je FED zodpovedný za reguláciu a dohľad nad bankami v USA, emisiu meny a nastavovanie úrokových sadzieb.

Štruktúra FEDu

FED sa skladá z troch zložiek:

  • Rada guvernérov: Skladá sa zo 7 členov, ktorých menuje prezident a potvrdzuje Senát. Rada guvernérov je zodpovedná za stanovovanie menovej politiky a dohľad nad bankovým systémom.
  • Federálne rezervné banky: V USA existuje 12 federálnych rezervných bánk, ktoré sú rozmiestnené po celej krajine. Tieto banky poskytujú bankové služby komerčným bankám a implementujú menovú politiku stanovenú Radou guvernérov.
  • FOMC (Federal Open Market Committee): Skladá sa z členov Rady guvernérov a prezidentov 5 federálnych rezervných bánk. FOMC sa stretáva 8-krát ročne a rozhoduje o nastavení úrokových sadzieb.

Funkcie FEDu

FED má viacero dôležitých funkcií:

  • Monetárna politika: FED reguluje ponuku peňazí v ekonomike a stanovuje úrokové sadzby s cieľom udržať cenovú stabilitu a podporiť hospodársky rast.
  • Dohľad nad bankami: FED dohliada na banky v USA a zabezpečuje ich stabilitu a súlad s regulačnými požiadavkami.
  • Finančná stabilita: FED sa snaží predchádzať finančným krízam a udržiavať stabilitu finančného systému.
  • Poskytovanie služieb: FED poskytuje rôzne služby bankám a vláde, ako napríklad clearingové a zúčtovacie služby, emisia meny a správa štátneho dlhu.

Vplyv FEDu na dolár

FED má veľký vplyv na hodnotu dolára. Prostredníctvom menovej politiky môže FED ovplyvniť ponuku peňazí v obehu a úrokové sadzby, čo ovplyvňuje dopyt po dolároch a ich hodnotu voči ostatným menám.

Kritika FEDu

FED je často kritizovaný za to, že jeho politika je príliš zameraná na podporu Wall Streetu a veľkých bánk na úkor bežných ľudí. Niektorí kritici tiež poukazujú na to, že FED je príliš mocný a nie je dostatočne transparentný.

FED je dôležitá inštitúcia, ktorá hrá kľúčovú úlohu v americkej ekonomike a v stabilizácii dolára. Aj keď je FED často kritizovaný, jeho funkcie sú pre fungovanie amerického hospodárstva nenahraditeľné.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.