Pri kolektívnej pôžičke banku potrebovať nebudete

Možno ste nevedeli, že požičiať určitý obnos peňazí vám okrem bánk a nebankových inštitúcií dokážu aj organizácie poskytujúce kolektívne požičiavanie, ktorí poznáme aj pod názvom crowsflundinf. Medzi jeho benefity patrí to, že na svoju činnosť nemusí mať daná spoločnosť poskytujúca túto službu udelenú licenciu od Národnej banky Slovenska.

A pri vybavovaní pôžičky nebude od vás vyžadovaný žiaden výpis z registra úverov a postačí vám dokonca i oveľa menej dokladov. Podstatné je, aby ste dosiahli vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Na Slovensku sa na túto činnosť špecializuje niekoľko firiem prostredníctvom svojich webových stránok. Kolektívne pôžičky označované aj ako P2P vytvárajú prepojenia medzi investormi a žiadateľmi a požiadať o ne je možné len pomocou internetového spojenia.

Ako prebieha kolektívne požičiavanie

Princíp kolektívneho požičiavania, teda P2P (Peer to Peer), čo v preklade znamená rovný s rovným alebo aj klient-klient, spočíva v tom, že plní funkciu akéhosi trhoviska. Reprezentuje skupinu ľudí, ktorí disponujú voľnými financiami a sú ochotní investovať a na tej druhej strane zas stoja ľudia, ktorí majú záujem si požičiať. Investori si spomedzi žiadateľov vyberajú vhodných kandidátov pre realizáciu pôžičky alebo to za nich vykoná webový portál automatickým spôsobom. Viac rizikový žiadateľ si dokáže požičiať za ťažších podmienok. Spomeňme ešte jednu dôležitú vec, že k pôžičke online budete potrebovať preukaz totožnosti a výpis z vášho účtu, na ktorý vám je pripisovaná výplata. Spomenuté doklady je potrebné bezpodmienečne nahrať rovno do žiadosti.

Plusy a mínusy pre žiadateľa aj investora

Žiadať a následne získať pôžičku pomocou P2P môže aj ten, ktorému banky z rozličných príčin financie nepožičiali. To, že portály zabezpečujúce sprostredkovanie pre vás potrebných financií tvrdia na svojich weboch, že poskytnú žiadateľovi zvýhodnené úrokové sadzby, nie je celkom pravdivé. Keď patrí klient do rizikovej skupiny, účtované poplatky spolu s úrokmi sa mu navyšujú napríklad až na úroveň 40 % alebo aj 50 %. Mínusom pre žiadateľa býva i to, že nie každému pôžičku schvália. Každá pôžičková spoločnosť sa riadi vlastnými internými pravidlami hodnotenia klientov. Keď nastane situácia, že ide o nedôveryhodného človeka s dlhmi či nepravidelným príjmom, žiadosť o pôžičku mu bude odmietnutá.

Plusom pre investora je v prípade kolektívneho požičiavania skutočnosť, že si svoje finančné prostriedky môže rozložiť medzi viacero žiadateľov. Zvolí si ich sám alebo za pomoci automatu, ktorý ich zadelí podľa určitých zadaných parametrov. Logicky platí, že od rizikovejšieho žiadateľa sú požadované vyššie úroky, ale s vyššou pravdepodobnosťou straty peňazí. Nevýhodou pre investorov je nebezpečenstvo, že poskytuje pôžičky aj tým záujemcom, ktorým ich banka zamietla z dôvodu nesplácania dlhov ako i príliš nízkeho a nestáleho príjmu. Ale poniektoré z P2P platforiem si vytvorili tzv. garančný fond, ktorý je určený na vyplácanie vzniknutých strát investorom pre nesplácanie dlhov zo strany žiadateľov.

Investor aj dlžník sa môžu dostať do rizika

Podľa upozornení Národnej banky Slovenska je potrebné brať na vedomie, že proces kolektívneho požičiavania nespadá pod jej dohľad. Všetky finančné prostriedky spojené s touto aktivitou nepodliehajú ani ochrane vkladov a ani investícií.

Medzi možné riziká investora – veriteľa patrí to, že sa ocitne v strate z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka alebo sa stal súčasťou podvodného konania, tiež mu mohlo byť sľúbené zhodnotenie jeho financií, ale nedošlo k jeho realizácii. Ďalej sa môže stať, že veriteľ utrpí finančnú ujmu kvôli zlyhaniu webového portálu a taktiež zo straty jeho dobrej povesti a v neposlednom rade je istým nebezpečenstvom aj samotný fakt, že veriteľ sa s dlžníkom osobne nepozná. Preto nie je schopný si overiť schopnosť žiadateľa pôžičku splatiť.

Rizikom pre dlžníka môže byť napríklad to, že mu nebudú vyplatené financie podľa uzatvorenej dohody, prípadne informovanosť zo strany webovej platformy či investora bola nie úplne jasne definovaná a pravdivá najmä s prihliadnutím na jeho povinnosť uhradiť náklady v súvislosti s pôžičkou. Reálnym nebezpečenstvom číhajúcim na dlžníka je prevádzkujúci web poskytujúci peňažné prostriedky, pretože nemá umožnené zistiť identitu osoby, ktorá mu ich zabezpečila. Chybou portálu, ktorý si neoverí dôkladne bonitu dlžníka, teda jeho príjem, vzdelanie, úverová schopnosť, zamestnanie aj rodinnú situáciu, sa môže dlžník dostať do platobnej neschopnosti.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.