Vedeli ste, že môžete získať hypotéku na apartmán, chatu či inú neštandardnú nehnuteľnosť?

Bežným štandardom pri kúpe nehnuteľnosti je kúpa bytu alebo domu. Ale ako je to v prípade, keď máte záujem kúpiť si ateliér, chatu alebo apartmán? Pod akým názvom vedie tieto špecifické nehnuteľnosti kataster, ktorý rozoznáva byt a nebytový priestor ako dve formy bytových komplexov?

Čo rozumieme pod pojmom špecifická nehnuteľnosť?

Apartmán a ateliér

Ide o jednotku určenú na obývanie – ateliér a apartmán, ktorá ale nevyhovuje kritériam stavebného zákona a z tohto dôvodu nie je možné ju zapísať ako na katastrálnom úrade ako byt. Keďže neposkytuje komfort pohodlného bývania, pretože má málo slnečného svetla alebo je hlučnejšia a teda nemá bytovú charakteristiku ustanovenú našimi právnymi zákonmi. Ateliér či apartmán sú síce cenovo lacnejšie, ich nevýhodou je to, že sa v nich nemôžete prihlásiť na trvalý pobyt a banka vám zabezpečí úver na ich kúpu, avšak najviac na osem rokov. Rátajte aj s tým, že vám ho môže dokonca znížiť.

Rekreačná chata, záhradný dom a polyfunkčný objekt

Medzi neštandardné nehnuteľnosti zaraďujeme i rekreačné chaty a záhradné domy, i keď vám poskytujú celoročné bývanie. Určujúcim faktormi pri posudzovaní priznania hypotéky na ich financovanie je samotná lokalita s ohľadom aj na občiansku vybavenosť a taktiež je dôležitý aj účel ich využívania. Nezriedka sú situované v zákonom chránených oblastiach či v blízkosti tokov veľkých riek. Zo zákona im následne stavebný úrad s katastrom nemôžu priradiť označenie rodinný dom. Bol im teda udelený status rekreačného objektu, z čoho vyplýva, že banka bude od vás vyžadovať nielen znalecký posudok, ale aj certifikát od obce s potvrdením o celoročnej užívateľnosti stavby.

V neposlednom rade je nevyhnutné, aby nehnuteľnosť disponovala elektrickým, vodovodným aj kanalizačným pripojením. Podľa hypotekárnych špecialistov musia brať banky na zreteľ aj nebezpečenstvo a možnú likvidáciu daných nehnuteľností, z čoho vychádza možnosť poskytnutia úveru do výšky 60 až 80 % z ich ceny.

Polyfunkčný objekt je ďalší typ nehnuteľnosti, ktorá slúži súbežne na podnikanie aj bývanie, a na ktorú vám vie banka taktiež poskytnúť potrebnú hypotéku. S prihliadnutím na ich náročné financovanie a ťažšiu predajnosť je získanie hypotéky tohto druhu pomerne komplikované.

Využijete hypotéku alebo spotrebný úver?

Podľa doterajších ustanovení bánk platí pravidlo, že v prípade záujmu o kúpu rekreačnej nehnuteľnosti vám banky schvália úver maximálne na dobu 8 rokov. Pokiaľ sa jedná o apartmány umiestnené v bytových komplexoch poskytujúcich nepretržité bývanie, vedzte, že vám môže byť poskytnutá aj štandardná hypotéka s výbornou dobou splatnosti až na 30 rokov. Požiadavky jednotlivých bánk na ich odsúhlasenie sa rôznia.

Redakcia

Redakcia

Kolektív redaktorov magazínu E-ZISK.SK pripravuje aktuálne články zo sveta financií a podnikania. Pokiaľ by ste mali záujem prispieť do magazínu vašim článkom alebo s nami spolupracovať, kontaktujte redakciu.